top of page

van beelen

beeldende
kunst

Als ik om me heen kijk, zie ik meestal niet de regel maar de uitzondering. Niet het geheel maar de afwijking. In groepen mensen zie ik vooral de buitenstaanders. Ieder mens wil ergens bij horen, maar veel mensen worden buitengesloten, in velerlei situaties en om allerlei redenen. In het klein op het schoolplein, in het groot op basis van kleur, geslacht, leeftijd. Buitenbeentjes en underdogs hebben altijd mijn aandacht. 

Ik schilder, maak beelden van papier-maché, borduur op oude foto’s, fotografeer en wissel vaak van techniek en materiaal om mijn ideeën te verbeelden. Een terugkerend element in mijn werk is een vorm van collage: ik voeg dingen bij elkaar die niet bij elkaar horen, een beeld met een afwijking erin waardoor een verrassend effect ontstaat. Liefst een beeld dat je nog nooit hebt gezien en met een beetje geluk ook met humor.

bottom of page